Địa chỉ mua lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Quận Mỹ Đức – Hà Nội

Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện theo chỉ thị 16 của Chính Phủ để phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy mà nhu cầu mua lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân đang tăng cao. Để đáp ứng điều này, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã triển khai các điểm bán thực phẩm thiết yếu nhằm phục vụ nhu cầu yếu phẩm của người dân.

 Địa chỉ mua lương thực thực phẩm thiết yếu tại Hà Nội

 Địa chỉ mua lương thực thiết yếu tại TP.HCM

dia-chi-luong-thuc-my-duc

Hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ mở cửa bán các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay… Riêng địa điểm mua lương thực thực phẩm thiết yếu mùa dịch covid khu vực Quận Mỹ Đức có hơn 200 điểm cung cấp thực phẩm trong đó bao gồm có cả siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các tạp hóa,…. Hãy cùng HTLand.vn tìm hiểu qua bài viết bên dưới nhé!

Danh sách các điểm cung cấp các mặt hàng thiết yếu tại Quận Mỹ Đức:

TÊN ĐIỂM BÁN
ĐỊA CHỈ
THÔNG TIN LIÊN HỆ 
ĐIỆN THOẠI
Bưu Cục Mỹ Đức-HN
Số 5 Đường Văn Giang
Lê Duy Đoàn 0899 992 836
Thư Công
xóm 6 thôn khảm lâm , X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Thư Công 335493626
Mini Mart Ánh Hồng
Ngã 4 phúc lâm, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Mini Mart Ánh Hồng 388736049
Tạp Hoá Thọ Lý
Xóm 6 phúc lâm, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thọ Lý 978446971
Tạp Hoá Huệ Hưng
Xóm 1 thôn thượng, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Huệ Hưng 374296523
Tạp Hoá Việt Hoài
Xóm 4, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Việt Hoài 329536090
Tạp Hoá Đàm Cường
Xóm 6, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Đàm Cường 399686345
Tạp Hoá Phúc Đông
Xóm 7, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Phúc Đông 846129666
Tạp Hoá Tuyến Ba
Ngã 3 ba thá, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tuyến Ba 974332047
Tạp Hoá Cô Xuân
Xóm 4 phúc lâm , X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Cô Xuân 358944323
Tạp Hoá Cô Giới
Xóm 6, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Cô Giới 378386428
Đại Lý Minh Thuỵ
Đối diện honda xuân điều 2 xóm 11 đồng mít, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Đại Lý Minh Thuỵ 983280074
Tạp Hoá Lịch Thông
Thôn hoành, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Lịch Thông 974093602
Tạp Hoá Thái Tiến
Đồng mít, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thái Tiến 981855317
Tạp Hoá Hải Hùng
Xóm 10 đồng mít, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hải Hùng 973542820
Tạp Hoá Phác Thảo
Xóm11 Đồng Mít, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Phác Thảo 976293681
Tạp Hoá Thắng Nga
Thôn hoành, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thắng Nga 346114926
Tạp Hoá Thuý Hợi
Thôn hoành, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thuý Hợi 818945138
Tạp Hoá Cô Chuyền
Xóm 2, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Cô Chuyền 369913259
Tạp Hoá Thành Đạt
Xóm 1, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thành Đạt 399569545
Tạp Hoá Chiến Thiện
Thôn hoành, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Chiến Thiện 833399668
Tạp Hoá Bích Liêm
Xóm 13 đồng mít, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Bích Liêm 983914461
Tạp Hoá Cô Sắt
Thôn hoành, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Cô Sắt 983846567
Tạp Hoá Lợi Cường
Thôn hoành, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Lợi Cường 965448105
Tạp Hoá Xuâ Hoà
Thôn hoành, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Xuâ Hoà 865510126
Tạp Hoá Chị Ngân
Xóm 9 đồng mít, X. Đồng Tâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Chị Ngân 975395900
Tạp Hoá Lâm Sinh
Chợ thượng lâm, X. Thượng Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Lâm Sinh 985726330
Tạp Hoá Thuận Đúc
Thôn trung, X. Thượng Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thuận Đúc 349948772
Tạp Hoá Thu Thảo
Thôn trì, X. Thượng Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thu Thảo 974716274
Tạp Hoá Chị Hệ
Thôn trì, X. Thượng Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Chị Hệ 986372650
Tạp Hoá Hải Hương
Sân vân động, X. Thượng Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hải Hương 975020173
Tạp Hoá Kiểm Ngân
Chợ thượng lâm, X. Thượng Lâm, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Kiểm Ngân 982106900
Tạp Hoá Loan Đức
Vĩnh xương trung, X. Mỹ Thành, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Loan Đức 979125570
Tạp Hoá Thuật Hương
Vĩnh xương thượng, X. Mỹ Thành, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thuật Hương 968201783
Tạp Hoá Phủ Thoả
Liên xã, X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Phủ Thoả 969600492
Tạp Hoá Tình Vân
Thôn lai tảo, X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tình Vân 868332389
Tạp Hoá Tiệm Hằng
Bột xuyên, X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tiệm Hằng 344371165
Tạp Hoá Cô Tám
Thôn bột xuyên, X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Cô Tám 338296097
Tuấn Anh
thôn lai tảo – bột xuyên, X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tuấn Anh 987802781
Tạp Hoá Chị Yến
Thôn phú hữu, X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Chị Yến 363454287
Chất Thúy
thôn lai tảo gần đầu cầu mỹ hòa, X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Chất Thúy 389368246
Tạp Hoá Chị Thuý
Gần cầu mỹ hoà, X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Chị Thuý 973617020
Tạp Hoá Mai Anh
Đội 6 lai tảo, X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Mai Anh 368360246
Chú Trọng Kỳ
thẳng nhà văn hoá bột xuyên , X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Chú Trọng Kỳ 987736654
Tạp Hoá Nguyên Trịnh
Thôn lai tảo gần trường tiểu học khu B, X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Nguyên Trịnh 346792118
Cửa Hàng Tạp Hoá Thái Thuý
Đầu cầu mỹ hoà, X. Bột Xuyên, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Cửa Hàng Tạp Hoá Thái Thuý 976043662
Chị Lan Ly
nhà văn hoá thôn đồng mả – xã tuy lai , X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Chị Lan Ly 388425659
Tạp Hoá Trụ Lệ
Thôn bèn, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Trụ Lệ 376193203
Tuyên Thu
thôn quýt 1 tuy lai , X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tuyên Thu 972479420
Tạp Hoá Anh Đắc
Thôn thượng, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Anh Đắc 989252590
Tạp Hoá Tin Lanh
Thôn bờ si, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tin Lanh 971649903
Tạp Hoá Duyên Viễn
Thôn bèn, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Duyên Viễn 326943328
Tạp Hoá Cô Bàn
Cống trắng, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Cô Bàn 345463077
Tạp Hoá Huệ Hà
Thôn bờ si, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Huệ Hà 989572543
Tạp Hoá Nam Hường
Ngã 4 trù cát, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Nam Hường 383141321
Tạp Hoá Lĩnh Hiền
Thôn quyt ba, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Lĩnh Hiền 978396752
Huệ Hà
thẳng chợ bờ si tuy lai, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Huệ Hà 868303955
Tạp Hoá Lý Tùng
Thôn bèn, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Lý Tùng 393757488
Siêu Thị Trà My
Gần ngã 4 kênh đào, X. An Mỹ, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Siêu Thị Trà My 932661368
An Phương
cổng chợ sau kênh đào , X. An Mỹ, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
An Phương 969720300
Tạp Hoá Tuệ Thu
Chợ kênh đào, X. An Mỹ, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tuệ Thu 372740923
Dũng Bình
kênh đào an mỹ, X. An Mỹ, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Dũng Bình 963777238
Tạp Hoá Hoà Thoại
Chợ kênh đào, X. An Mỹ, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hoà Thoại 984929627
Đại Lý Thuỷ Duyên
Thôn đoàn ngư an mỹ, X. An Mỹ, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Đại Lý Thuỷ Duyên 984824380
Tạp Hoá Hùng Chuyên
Thôn đoan nữ, X. An Mỹ, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hùng Chuyên 982973389
Tạp Hoá Liên Sơn
Chợ mới hồng sơn, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Liên Sơn 973871333
Tạp Hoá Tiến Hiền
Thôn đặng, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tiến Hiền 384739222
Tạp Hoá Diệu Linh
Thôn trung, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Diệu Linh 384631932
Tạp Hoá Tài Huyền
Thôn thượng, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tài Huyền 987910131
Tạp Hoá Trí Mai
Chợ mới hồng sơn, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Trí Mai 969252624
Tạp Hoá Hiến Luyện
Thôn hạ, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hiến Luyện 389578378
Tạp Hoá Nam Hà
Thôn trung, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Nam Hà 985727630
Tạp Hoá Hoa Sỹ
Thôn trung, X. Hồng Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hoa Sỹ 962131680
Tạp Hoá Tuyên Hưởng
Đội 7 Áng Hạ, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tuyên Hưởng 977476368
Tạp Hoá Hằng Chi
Chợ cổng rô đội 3 lai xá, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hằng Chi 987865608
Tạp Hoá Thuỷ Lực
Thôn áng thượng, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thuỷ Lực 981451385
Tạp Hoá Lý Dương
Chợ cổng rô đội 3 lê xá, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Lý Dương 969764659
Tạp Hoá Cô Hằng
Đội 1 lê xá, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Cô Hằng 968473136
Tạp Hoá Hải Yến
Đội 10 lê xá gần ngã 3 gốc lim, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hải Yến 973842296
Tạp Hoá Hiền Bộ
Ngã 3 chợ lai , X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hiền Bộ 983796583
Tạp Hoá Thu Hiển
Đội 7 áng hạ, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thu Hiển 398886418
Tạp Hoá Tâm Năm
Đội 7 Áng Hạ, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tâm Năm 974675525
Tạp Hoá Khánh Hậu
Đội 4 lai xá, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Khánh Hậu 973655129
Tạp Hoá Cô Tám
Chợ cổng rô lê xá, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Cô Tám 389691366
Tạp Hoá Hoan Thuý
Đình lai, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hoan Thuý 986896787
Tạp Hoá Chị Lâm
Đội 7 áng hạ, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Chị Lâm 984639613
Tạp Hoá Ngọc Trác
Đội 9 chợ lai, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Ngọc Trác 972547925
Tạp Hoá Hằng Luyến
Thôn Áng Thượng , X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hằng Luyến 975152904
Tạp Hoá Tiến Nhung
Thôn đức thụ, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tiến Nhung 974131989
Tạp Hoá Ngọc Tuyến
Đội 9 chợ lai thụ, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Ngọc Tuyến 394451558
Tạp Hoá Nga Tiệp
Đội 7 Áng hạ, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Nga Tiệp 368503414
Tạp Hoá Thoa Điệp
Thôn đoài ngã 3 xuy xá, X. Xuy Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thoa Điệp 396064679
Tạp Hoá Tuyết Long
Thôn đoài xuy xá, X. Xuy Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tuyết Long 392354788
Tạp Hoá Chị Thu
cạnh ao cá Bác Hồ , đội 9 Thôn nghĩa. , X. Xuy Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Chị Thu 979594250
Tạp Hoá Nhân Hoan
Ngã 3 chợ xuy xá, X. Xuy Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Nhân Hoan 386869526
Tạp Hoá Na Linh
Thôn đoài xuy xá, X. Xuy Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Na Linh 989864513
Tạp Hoá Cô Chiến
Thôn nội, X. Xuy Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Cô Chiến 349628519
Tạp Hoá Thịnh Luyến
Ngã 3 chợ xuy xá, X. Xuy Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thịnh Luyến 376002853
Tạp Hoá Bình Thu
Tân độ, X. Xuy Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Bình Thu 398804122
Tạp Hoá Chín Tuân
Đội 12 thôn hạ, X. Phùng Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Chín Tuân 983660709
Tạp Hoá Thanh Hiệp
Đội 8 thôn thượng, X. Phùng Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thanh Hiệp 989705880
Bôn Hậu
đội 3 xóm trung thôn thượng, X. Phùng Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Bôn Hậu 363769014
Tạp Hoá Cô Ngoan
Thôn thượng, X. Phùng Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Cô Ngoan 972032995
Đại Lý Dung Ất
Thôn hạ phùng xá. (Cách trường thcs phùng xá hướng bắc 500m), X. Phùng Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Đại Lý Dung Ất 364267416
Tạp Hoá Chiến Hồng
Đội 9 thôn thượng, X. Phùng Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Chiến Hồng 974324193
Tạp Hoá Nghị Sếu
Thôn thượng, X. Phùng Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Nghị Sếu 364694521
Đình Bồi
đội 1 thôn Thượng Phùng Xá, X. Phùng Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Đình Bồi 976366930
Famyly Mart Trung Tuyết
Đội 8 thôn thượng, X. Phùng Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Famyly Mart Trung Tuyết 969024988
Tạp Hoá Đông Trâm
Xóm chợ phùng xá, X. Phùng Xá, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Đông Trâm 971322357
Tạp Hóa Thuận Tuyết
thôn 6, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hóa Thuận Tuyết 386608655
Tạp Hoá Nhung Bảy
Thôn 9, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Nhung Bảy 378432263
Tạp Hoá Thơm Chiểu
Xóm chợ, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thơm Chiểu 389621736
Tạp Hoá Xinh Mạnh
Đội 9, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Xinh Mạnh 334693733
Đại Lý Hoa Bình
Thôn 6, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Đại Lý Hoa Bình 977448805
Tạp Hoá Nhung Mậu
Xóm chợ đội 5, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Nhung Mậu 329559664
Tạp Hoá Thích Nhót
Thôn 1, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thích Nhót 367299395
Tạp Hoá Lịch Thạo
Thôn 1, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Lịch Thạo 354731125
Tạp Hoá Lan Sinh
Thôn 6, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Lan Sinh 963340828
Tạp Hoá Tuyên Hà
Xóm chợ đội 5, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tuyên Hà 396350340
Tạp Hoá Đọc Luyến
Đội 9, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Đọc Luyến 399636550
Tạp Hoá Sỹ Hùng
Đội 1, X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Sỹ Hùng 975272469
Tạp Hoá Huân Hằng
Ngõ 6 đường đại nghĩa, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Huân Hằng 375855306
Tạp Hoá Hùng Hoà
Đại đồng, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hùng Hoà 378996889
Tạp Hoá Tám Quy
Chợ văn giang, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tám Quy 377931884
Tạp Hoá Phúc Hằng
Ngã 5 tế tiêu đường đại đồng, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Phúc Hằng 902188725
Đại Lý Sáu Chiến
Thọ sơn Mặt đường ql đi về chùa hương, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Đại Lý Sáu Chiến 362651111
Đại Lý Tổng Hợp Huyên Nam
Ngã 5 khu chợ tế tiêu mỹ đức, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Đại Lý Tổng Hợp Huyên Nam 986397179
Tạp Hoá Minh Hải
Đội 3 tế tiêu đường đại đồng đối diện chi cục thuế, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Minh Hải 374456116
Tạp Hoá Ngọc Luyến
Ngã 5 tế tiêu, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Ngọc Luyến 915415197
Siêu Thị D Mart
thôn Văn Giang, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Siêu Thị D Mart 976208935
Tạp Hoá Xuân Hải
Xóm chợ tế tiêu, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Xuân Hải 378432336
Tạp Hoá Hường Khoe
Xóm 3 đường đại nghĩa, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hường Khoe 984488806
Tạp Hoá Hải Ngàn
Ngã tư Te tieu, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hải Ngàn 849256035
Tạp Hoá Thảo Biển
Xóm chợ tế tiêu, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thảo Biển 362832529
Tạp Hoá Trần Giới
Thôn thượng quất , X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Trần Giới 979357485
Tạp Hoá Ngọc Anh
Đội 8 viêm khê, X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Ngọc Anh 988502821
Tạp Hoá Lệ Quân
Xóm chợ la đồng, X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Lệ Quân 343055544
Dân Hảo
Cầu dậm, X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Dân Hảo 973565993
Tạp Hoá Biên Lưu
Đội 10 thôn gò mái , X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Biên Lưu 976102860
Tạp Hoá Ngoan Báo
Thôn hạ quất, X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Ngoan Báo 328278289
Tạp Hoá Hưng Hương
Thượng quất , X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hưng Hương 989112556
Lực Nhánh
đình làng thượng quất – ngay cây đa , X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Lực Nhánh 961522788
Tạp Hoá Năm Kỵ
Ngã tư viêm khê, X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Năm Kỵ 979781713
Tiến Hà
đội 10 thôn gò mái , X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tiến Hà 988614193
Tạp Hoá Lập Lửng
Ngã tư cầu dậm viêm khê, X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Lập Lửng 387376778
Tạp Hoá Phiếu Tập
Thôn phú liễn , X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Phiếu Tập 369641841
Tạp Hoá Hùng Huyền
Cầu dậm viêm khê, X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hùng Huyền 978317558
Tạp Hoá Nga Thoan
Cầu dậm viêm khê, X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Nga Thoan 989103952
Tạp Hoá Thư Xoạn
Đội 5 thôn phú liễn, X. Hợp Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thư Xoạn 393531483
Đại Lý Chị Quý
cổng trường cấp 1 thôn vài, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Đại Lý Chị Quý 978033946
Tạp Hoá Xuân Hải
Chợ vài, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Xuân Hải 902213269
Tạp Hoá Cung Hiên
Xóm chợ vài, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Cung Hiên 945537679
Tạp Hoá Ngân Hiển
Đội 6 thôn ải, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Ngân Hiển 987394394
Tạp Hóa Hạnh Chanh
xóm chợ, Thôn Vân, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hóa Hạnh Chanh 378105469
Tạp Hoá Sửu Hường
Chợ vân thôn vân, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Sửu Hường 372564439
Đức Thiện
Trường cấp 1Hợp Thanh thôn Vài, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Đức Thiện 983552769
Tạp Hoá Bình Chí
Xóm chợ vài, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Bình Chí 974302856
Tạp Hoá Dũng Lượng
Xóm đập thôn vài, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Dũng Lượng 964219815
Tạp Hóa Thùy
xóm nhà trẻ, thôn ải, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hóa Thùy 963592663
Tạp Hoá Chính Nhung
Cong truong cap 1 thon vai, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Chính Nhung 974377302
Tạp Hoá Thảo Cường
Đội 6 thôn ải, X. Hợp Thanh, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thảo Cường 988137090
Tạp Hoá Phượng Thành
Chợ sêu, X. Đại Hưng, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Phượng Thành 383202562
Tạp Hoá Thủy Hằng
Đôi 1 hà xá cổng viện, X. Đại Hưng, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thủy Hằng 981896780
Tạp Hoá Vinh Đồng
Đội 10 thuong tiet, X. Đại Hưng, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Vinh Đồng 973774744
Trinh Oánh
gần bệnh viện hà xá , X. Đại Hưng, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Trinh Oánh 347234285
Tạp Hóa Chiêm Nghĩa
Đội 11 thôn Thượng Tiết, X. Đại Hưng, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hóa Chiêm Nghĩa 366033616
Tap Hoá Ngà Tập
Đội 7 trinh tiết, X. Đại Hưng, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tap Hoá Ngà Tập 397233057
Tạp Hoá Thoa Đoàn
Đội 3 hà xá, X. Đại Hưng, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thoa Đoàn 328832989
Tạp Hóa Chị Hằng
Ngã Tư Bệnh viện Hà xá, X. Đại Hưng, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hóa Chị Hằng 365280693
Tạp Hoá Thoan Ba
Chợ sêu thôn trinh tiết, X. Đại Hưng, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thoan Ba 359669798
Tạp Hoá Thảo Thắng
Đội 8 ngã 3 hoà lạc, X. An Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thảo Thắng 975003644
Tạp Hoá Chiểu Hồng
Thôn đông mỹ, X. An Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Chiểu Hồng 355829849
Tạp Hoá Sỹ Giàng
Xóm 2 an đà, X. An Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Sỹ Giàng 989284685
Tạp Hoá Thành Thụ
Ngã 3 hiền lương, X. An Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thành Thụ 374525296
Tạp Hoá Khanh Thực
Đội 8 xóm chùa thôn hoà lạc, X. An Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Khanh Thực 979681606
Tạp Hoá Oai Nguyệt
Thôn an đà, X. An Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Oai Nguyệt 981869518
Tạp Hoá Sơn Hằng
Xóm 5 thôn kim bôi, X. Vạn Kim, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Sơn Hằng 339191418
Tạp Hoá Quang Anh
Xóm 4 kim bôi, X. Vạn Kim, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Quang Anh 328832266
Tạp Hoá Chuyển Đạo
Xóm 2 kim bôi, X. Vạn Kim, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Chuyển Đạo 978664638
Tạp Hoá Hồng Hà
Xóm 5 chợ kim bôi, X. Vạn Kim, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hồng Hà 977643612
Tạp Hoá Cô Mười
Đội 13 Vạn Phúc, X. Vạn Kim, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Cô Mười 973425126
Tạp Hoá Hiếu Hà
Xóm 2 kim bôi, X. Vạn Kim, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hiếu Hà 355844954
Tạp Hoá Ông Lâm
Xóm 6 kim bôi, X. Vạn Kim, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Ông Lâm 332541624
Tạp Hoá Đô Thùy
Xóm 11 kim bôi, X. Vạn Kim, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Đô Thùy 966496287
Tạp Hoá Kỷ Tươi
Xóm 4 kim bôi, X. Vạn Kim, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Kỷ Tươi 383202089
Đại Lý Lý Nghĩnh
Xóm 5 đốc tín, X. Đốc Tín, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Đại Lý Lý Nghĩnh 989937312
Tạp Hoá Lý Chiên
Xóm 4 đốc tín, X. Đốc Tín, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Lý Chiên 984733214
Tạp Hoá Hương Ngọc
Xóm 7 đốc tín, X. Đốc Tín, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hương Ngọc 368147758
Tạp Hoá Thùy Tập
Đội 3 An duyệt, X. Hùng Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Thùy Tập 989731253
Tạp Hoá Hải Ngân
Thôn trung hoà, X. Hùng Tiến, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hải Ngân 348852433
Tạp Hóa Chị Ngọc
Ngã Tư An Phú, X. An Phú, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hóa Chị Ngọc 986043244
Tạp Hoá Bích Điệp
Thôn đồi lý cạnh ủy ban xã an phú, X. An Phú, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Bích Điệp 377735375
Tạp Hoá Công Gấm
Thôn đồi lý gần ủy ban xã, X. An Phú, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Công Gấm 984504699
Tạp Hoá Bình Hưởng
Xóm 9 đục khê, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Bình Hưởng 989418539
Tạp Hoá Bẩy Liên
Xóm 14 đục khê, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Bẩy Liên 983637611
Tạp Hoá Hải Thu
Xom 5 yen vy, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hải Thu 837549070
Tạp Hoá Hà Hà
Xóm 1 hội xá, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hà Hà 988208496
Tạp Hoá Tổng Hợp Quang Anh
Xóm 6 yêns vĩ, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Tổng Hợp Quang Anh 978481190
Tạp Hoá Vinh Oanh
Cau yen vy, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Vinh Oanh 949301818
Tạp Hoá Cô Tuất
Xóm 16 tiên mai, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Cô Tuất 356516474
Tạp Hoá Định Hoài
Xóm 16 tiên mai, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Định Hoài 987065742
Tạp Hóa Hưng Tình
ngã Tư Đục Khê, Thôn Đục khê, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hóa Hưng Tình 373204440
Tạp Hoá Nga Thành
Xóm 13 đục khê, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Nga Thành 338620785
Tạp Hoá Hùng Sơn
Xóm 1 hội xá, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Hùng Sơn 332842841
Tạp Hoá Bình Thắm
Cầu yen vy, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Bình Thắm 987329580
Tạp Hoá Đạo Thanh
Xóm 11 đục khê, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
Tạp Hoá Đạo Thanh 378631193
VM+ HNI Thôn Vài Xã Hợp Thanh
Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Đỗ Thị Thân 985205274

Nguồn: htland.vn

Xem thêm

Đối tác phát triển dự án

Là thương hiệu uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam, HTLAND.VN đã trở thành đối tác tin cậy của hàng loạt công ty, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Trang chuyên phân phối dòng sản phẩm Đất nền, Nhà Phố, Biệt Thự Long An, Củ Chi, Bình Dương, Đồng Nai giá từ 600 triệu đến 10 tỷ, vị trí đắc địa và pháp lý hoàn chỉnh 100%. Website HTLand.vn thường xuyên cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng, cho thuê và các dòng sản phẩm đất nền mới nhất hàng tuần. Và đồng thời cũng là đối tác chiến lược với một số tập đoàn bất động sản nổi tiếng tại Việt Nam như Vingroup, Novaland, Đất Xanh Group, Trần Anh Group, Hưng Thịnh Corp, MIK, Nam Long Group, Phúc Land, An Gia Group, Danh Khôi Group, Kim Oanh Group, Cát Tường Group, Đại Phúc Group, Donna Coop Đồng Nai…và một số Ngân hàng hổ trợ vay vốn cho các dự án Bất động sản như MB Bank, Vietcombank, Sacombank, SHB, Teckcombank và ACB…Quý khách hàng khi đến với HTLAND.VN chúng tôi cam kết sẽ hổ trợ tốt nhất từ khâu chọn lựa mua dự án và giải pháp tài chính và chuyển nhượng lại cho Quý khách hàng một cách hiệu quả nhất. Bên dưới là một số dự án bất động sản phân khúc Đất nền, Nhà phố và Biệt thự tiềm năng mà bạn có thể tham khảo: