chính sách bán hàng phúc an garden

  • Chính sách Bán hàng Phúc An Garden tháng 10.2019

    Chính sách bán hàng dự án Phúc An Garden ưu đãi cho nhà đầu tư hết tháng 10 năm 2019 này. Chiết khấu cho khách 1 chỉ vàng đến 5% tuỳ theo lựa chọn thanh toán của khách hàng, điều kiện khách mua ký hợp đồng trong vòng 7 ngày và thanh toán ít nhất […]

    Xem thêm
Đối tác phát triển dự án