Phân Tích - Nhận Định

  • Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2018

    Trong quý 2/2018, thị trường căn hộ TP.HCM có 7.055 căn hộ được chào bán, giảm 15% so với quý trước. Trong khi Hà Nội có 6.545 căn được chào bán từ 21 dự án, giảm 2,4% so với quý trước. Thị trường căn hộ TP.HCM Trong quý 2/2018, thị trường căn hộ TP.HCM có […]

    Xem thêm